Coachning till förändring

Coachning kan liknas vid ett oberoende bollplank. En coach kräver handling av dig och låter dig inte stoppas av rädslor och begränsande tankemönster.

Publicerad 11 februari 2017 . Av Rebecca Haridi
iStock 507753752

Coachen Suzanne Dahlerus arbetar dagligen med människor som på olika sätt vill uppnå förändring i sina liv. 

På vilket sätt kan coachning vara ett sätt att komma vidare i livet?
–  Det kan vara ett sätt att förtydliga: vad man vill, vad som skaver, vad man vill ha mer av eller mindre av och förstå varför motivation saknas och hur motivation skapas. Coachning är enkelt uttryckt att under en period stämma möte med sig själv regelbundet, för att sätta fokus på något specifikt där man vill skapa förändring. Det får människor att under en period ta sig själva och sin längtan på allvar och omsätta grubblerier och drömmar till konkret handling.

– Väldigt sällan möts vi av ”Va kul! När ska du börja?” när vi yppar något om våra vildaste drömmar eller ogenomtänkta dagdrömmar? Betydligt oftare vi får höra: Du har ju aldrig drivit företag förut? Har du råd med det? Du som inte kan någon spanska, ska DU till Sydamerika?! Tänk om det går fel? Har du tänkt på det, va? För all del välmenta invändningar - men för det oss framåt?

– Genom coachningen har du ett oberoende bollplank, som vill dig väl, som kräver handling av dig, inte låter dig stoppas av rädslor och begränsande tankemönster och som inte har en egen önskan om vilken väg du ska gå. Vilket skiljer sig från alla andra människor i vår värld. Partners, chefer, föräldrar, vänner och syskon har alla en egen vinning i att vi går i en viss riktning eller förlorar på att vi går i en viss riktning. De har svårare att helt uppmuntra oss att gå vår väg, eftersom de själva har investerat något i relationen. Ett oberoende bollplank kan lättare vara rak, poängtera svagheter i resonemang och utmana, eftersom coachen inte behöver ha kvar relationen efter att coachsamarbetet är avslutat. Det finns en viss inbyggd frihet i den relationen.

Hur ser ut ett coachningtillfälle ut rent praktiskt, vad händer?

– Kan förstås variera, men på min mottagning får klienten förbereda sitt möte genom att via mail svara på några frågor om vad han eller hon gjort sen sist, vad vill tala om, vad som är viktigast, vad han eller hon vill ha ut av mötet. På så sätt använder vi tiden mest effektivt när vi väl ses. Det kan ske på kontoret eller via telefon eller Skype.

– Vi zoomar in på vad personen vill ha ut av mötet, vilka mål vi jobbar med, förtydligar hinder och skapar strategier för att ta sig över dem. Ibland inventerar vi styrkor, intressen, värderingar, och drömmar. 

– Att sätta mål är svårt för många, det förknippas kanske med något krångligt från affärslivet. Men när man beskriver ett mål som: en dröm med ett datum på, DÅ händer nåt! Det är stor skillnad på ”Jag drömmer om …. skulle nån gång vilja.. har funderat på att skriva en bok” och ”jag vill skriva en bok och tänker ha ett utkast redo till bokmässan 2017!”. Då frigörs handlingskraft, fokus och planer kan komma lättare ur det. 

I vilka specifika situationer i livet kan coachning fungera bra?

– Många kommer till en coach för att göra förändringar i arbetslivet, byta jobb eller ta reda på vad de vill. Många har en känsla av att inte vara riktigt tillfredsställda i sina liv, fast de inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Det yttrar sig i skavsår i relationer, tappad sug på jobbet, känsla av att inte riktigt vara på rätt plats i tillvaron, olust på fritiden eller trött på vännerna. Mitt jobb är ofta att hjälpa klienten att förtydliga för sig själv vad de saknar, få syn på längtan, vad de verkligen värdesätter i livet  - för att sen se hur tillvaron är linje med, i ens med, det.  

Vad ser du generellt för slags förändringar hos de som kommer till dig?

– De byter jobb, eller kliver upp ett snäpp i ansvar, startar företag, bryter upp eller får mod att gå in i en relation. De genomför något de drömt om men inte vågat, exempelvis som att göra en längre resa, byta bransch, gå en utbildning, realisera en affärsidé, skriva en bok, vuxenpraoa på något spännande jobb, kontakta en beundrad förebild inom något jag vill bli bra på. 

– Det kan också handla om att våga vara sig själv mer, må det vara att klä sig kvinnligare, komma ut som gay eller säga sin mening där man annars varit tyst. 

– Ett viktigt och vanligt resultat av coachningen är att personerna blir betydligt mer medvetna om vad de värdesätter och håller högt i livet. När det blir tydligt, ser vi ofta hur vi saboterar för oss själva genom att inte låta det viktiga få vara viktigt. OCH det blir lättare att fatta rätt beslut baserat på vår värdegrund, vilket gör oss mer immuna mot oron över vad andra ska tro, rädslan att det ska bli fel, eller tendensen att jämföra sig med andra. 

Vad fick dig att börja intressera dig för coachning?

– Jag blev god vän med några personer i början av 90-talet (förra millenniet!), personer som senare visade sig studera såväl business som psykologi, och de blev senare några av stigfinnarna i modern professionell coachning, för näringslivet och personligt framgångsarbete, så som vi ser det idag. De var med och grundade branschorganisationer för coachning i USA under 90-talet, och via dem fick jag höra talas om coachning.

– Först tyckte jag att detta nya yrke de talade om verkade för bra för att vara verkligt ”man talar med folk och sen typ fattar de jättebra beslut och blir lyckliga!" Ja, tjeeena, tänkte jag. Men när jag själv stod inför några stora och i mina ögon svåra beslut i mitt privata liv och yrkesliv, så valde jag att pröva det här med att anlita en coach. För att ha en engagerad opartisk uppmuntrande och varmt utmanande partner vid min sida. Det var ju ändå jag som skulle fatta besluten och göra jobbet, men det kändes tryggt att ha någon att hålla i handen. Sen dess har jag anlitat coacher i sammanlagt flera år för att genomföra omfattande förändringar inom många områden i mitt liv. 

– Jag menar att alla borde investera i en coach, eller samarbeta med någon som är coachtränad, när det gäller att reda ut saker och komma framåt. Det är effektivt, och framförallt KUL! Stora förändringar eller små kan genomföras, men den kanske mest bestående förändringar som kommer utav det, är en tillit till den egna förmågan att SJÄLV lyckas ändra på saker, samt en djupare förståelse för och tillit oss själva. DET är värdefullt. 

Vill du kontakta: Suzanne Dahlerus som är Professional Certified Coach via International Coach Federation kan du göra det via hennes hemsida: Suzanne Dahlerus

Läs mer: Träningsmotivation del 1 och Träningsmotivation del 2

Mod Förändring Coachning

Kommentarer

Inga kommentarer.

comments powered by Disqus