Katarina Blom: Självkännedom ger mening

Lyckopsykologen Katarina Blom menar att så gott som alla människor vill känna sig vitala och levande. Men vår hjärna vill inte alltid vårt bästa utan har i stället lätt för att oroa sig och rikta in sig på problem.

Publicerad 7 maj 2019 . Av Rebecca Haridi
Katarina Blom

Människokännedom och positiv psykologi hänger ihop, hur?

– Det handlar i grunden om att lära känna sig själv, sina styrkor och resurser, vilka värderingar man har och vad man prioriterar i livet samt vilka aktiviteter och relationer som fungerar stärkande för en. 

Positiv psykologi

Katarina Blom, leg. psykolog med inriktning på positiv psykologi och organisationsutveckling. Driver www.psykologifabriken.se tillsammans med ett gäng andra psykologer. Hon har även skrivit Lycka på fullt allvar - en introduktion till positiv psykologi (Natur och Kultur, 2014). 

Vill du få fler konkreta tips på övningar för att träna upp ditt psykologiska mående? Besök www.habitud.se för tips baserade på psykologisk forskning. 

Våra hjärnor är inriktade på att hitta faror och överleva. Är lycka möjligt?

– Jag tror alla människor längtar efter att uppleva lycka, eller känna att man lever ett meningsfullt liv. De flesta av oss längtar efter att känna oss vitala och levande. Det är värt att sträva efter men kanske bra att känna till att vår hjärna har lätt för att oroa sig och vara inriktad på problem. För att leva ett meningsfullt liv behöver vi förmodligen satsa lite och då riskerar vi att stöta på rädslor och motgångar. Det mest behagliga livet är inte alltid det mest lyckliga livet. 

Vilka handlingar tycker du är meningsfulla? Ge tre exempel!

1. Att engagera sig i förtroliga relationer där man får visa sig sårbar och får chans att utvecklas. 

2. Att engagera sig i ett projekt som är större än en själv, ex. tillsammans med andra, ex. något som har chans att förbättra samhället oavsett om det är att leda ett korplag i fotboll eller bidra till att fler agerar klimatsmart.

3. Att zooma ut och reflektera över vad jag vill göra i mitt liv, vilka värderingar jag vill stå för som person och sedan ta konkreta steg i sin värderade riktning i vardagen. 

Vilka faktorer är viktigast för vårt välbefinnande?

 – Att ha välfungerande relationer, motionera och ha meningsfulla mål som man eftersträvar.

Gäller det (svaret ovan) under alla livsomständigheter?

– Nej, om man inte har materiella basbehov täckta är det även prioriterat att öka sin ekonomiska/materiella trygghet för att kunna känna sig trygg och må bra.

Hur går man från tanke till handling, var börjar man? 

– Dröm stort och börja litet! Välj ett område som du verkligen prioriterar att komma i kontakt med mer i ditt liv och försök hitta en aktivitet eller handling som kan bli till en vana över tid. Vanor utgör 45% av allt vi gör på en dag, så om en del av dessa vanor är saker du verkligen längtar efter och mår bra av finns en chans att öka välbefinnandet på sikt. 

Lycka Positiv psykologi

Kommentarer

Inga kommentarer.

comments powered by Disqus