Kreativitet - outtröttligt utforskande

Kreativitet leder ofta rent intuitivt till skapande och konstformer av olika slag.

Publicerad 10 januari 2017 . Av Rebecca Haridi
kreativitet

Kreativitet är något som jag för tillfället tycker är spännande att utforska och det betyder också väldigt olika saker för olika personer. Genom att läsa i forum, artiklar och böcker uppenbarar sig en uppsjö av definitioner och tankar. Några som jag nyligen stött på:

Ett kreativt förhållningssätt kan vara konsten att vara nyfiken, att ställa frågor och aktivt leta efter lösningar. Det kan också handla om att ta sig tid att experimentera med tankar och att vara öppen för nya synsätt. Man tar sig an problem, konflikter och olikheter med nyfikenhet. I stället för att bli frustrerad skulle man kunna fråga sig "varför blir det så här?" eller "vad skulle man kunna göra åt det?". 

Företagande skriver om saker som utmärker kreativa människor och listar punkten att tankeverksamheten aldrig saktar in. Sinnet drivs av outtröttlig nyfikenhet och att bromsa eller sakta in blir en svår uppgift. Kreativa människor utmanar gärna det givna och föredrar autenticitet framför några extra populäritetspoäng. 

Kreativitet kan också betraktas som en metod för problemlösning. Enligt Teresa Amabile i Creativity in Context, bygger den på nya och passande responser på en heuristisk uppgift. 

Läs mer: Vad är lycka och Adaptivt tänkande

Kreativitet

Kommentarer

Inga kommentarer.

comments powered by Disqus