Fastna inte i inspirationsfällan när du skriver

Att vänta på eller tro att inspiration är en grundförutsättning för att skriva är en vanlig fallgrop.
Visserligen är det roligare när både idéerna och orden flödar. Men innan det händer kan hjälp på traven vara guld värt.

Publicerad 15 januari 2017 . Av Rebecca Haridi
Skrivande

Börja skriva med eller utan inspiration:

1. Det är nästan alltid bra med ett öppet förhållningssätt i början. Det gäller oavsett vilken slags text du ska ge dig i kast med. Acceptera att du inte ser slutresultatet med en gång. Låt idéerna komma utan att vara dömande. Tänk stort och var inte rädd för att vissa saker inte passar ämnet. Du kommer oftast bara använda en bråkdel av det du tänkt i slutändan. 

När idéerna sedan börjar ebba ut och samma saker börjar återkomma är det dags att avsluta idéfasen. Tankeprocessen är igång och du tänker i olika banor och överväger de möjligheter som finns.

Exempel 1 idéfasen: Du ska skriva om en kurs för externwebben som kommunen håller för blivande företagare. Undvik att vända dig till arkivet för att se vad som skrivits tidigare om liknande kurser. Ta istället reda på fakta själv. Hur är kursen upplagd? Vad är nytt för i år? Vilken nytta kan deltagarna förvänta sig att ha? Vem håller i undervisningen? Vad skulle du vilja veta om kursen? Vad tror du att målgruppen vill veta om kursen? Finns det någon intressant krok att hänga upp den på?

2. När du vet en hel del gäller det att börja skapa en grov skiss. Vad är det allra viktigaste? När, var, hur, vem och varför? Börja med att skriva ner stödord. Även i denna fas gäller att öppenhet är bra. Annars kan det hända att vi stänger oss för tidigt i arbetsprocessen och på så sätt går miste om bra tankar som annars skulle ha kommit till oss.

Exempel 2 research: Du vänder dig till medarrangören för att få reda på att upplägget är 2-dagars workshop. En kollega berättar under kafferasten att hennes man gått kursen förra året och varit nöjd. Du passar på att tala med projektledaren och får reda på att kursen är mycket efterfrågad och att den är interaktiv. Dessutom får du ett mejl som talar om att M som håller i kursen är stå-upp komiker på fritiden. Nu har du en del fakta att både plocka och inspireras av.

3. När du både tillåtit dig att tänka fritt och du har fakta på bordet är det dags att börja begränsa dig. Hur stort utrymme ska texten ha? Ska tilltalet vara formellt eller personligt? Vad kan du berätta med hänsyn till företagets kultur? Lås dig inte för mycket nu utan skriv ett utkast ganska snabbt och låt det ligga en stund.
Det kan hända att orden börjar flöda och att skrivandet blir roligt och enkelt, att den ena idén efter den andra avlöser varandra. Då har du uppnått det som i dagligt tal kallas "flow". Det är dock inget att sträva efter utan något som kommer om det kommer.

I klassisk dramaturgi talar man om en början, ett så kallat anslag, en höjdpunkt eller mitt och ett slut. I början är det viktigt att läsaren känner ”det här var spännande” och ”det här vill jag läsa mer om”. Berättelsen ökar sedan hela tiden i spänning tills den når en höjdpunkt. Därefter klingar den av och går mot en avrundning.

När det gäller nyhetstext eller webbtext brukar dramaturgin se lite annorlunda ut, ungefär som en tratt. Som vi tidigare berättat om i våra skrivarkurser handlar det nästan alltid om att det viktigaste ska komma först. Sedan kommer mer information i brödtexten. Det kan vara i form av citat/talminus varvat med berättande. I avrundningen eller slutet lägger man information som tid, plats, arrangör och liknande.

4. När du har ett utkast låt det landa och ta sedan fram det på nytt. Nu börjar det riktiga arbetet med texten. Skriv och skriv om sedan. Arbeta med rubriken, ingressen, mellanrubrikerna och meningarna. Jobba enskilt med de olika delarna men ha hela tiden helheten i fokus. Lämna texten när du inte kan tillföra mer eller känner att det börjar gå i cirklar. Att överjobba är inte bra och riskerar bara att göra det du skrivit sämre. I denna fas kan du också be någon kollega att läsa.

5. Nu ska du låta texten landa mer. Läs igenom långsamt en sista gång och gör eventuella småjusteringar. Nu är texten klar och det är dags att publicera.

Läs mer: Böcker som inspirerar och Citat som inspirerar

Webbtexter Skrivande Kreativitet Inspiration

Kommentarer

Inga kommentarer.

comments powered by Disqus