Trädens hemliga liv

"Trädens hemliga liv" är skogsvaktaren Peter Wohlleben smått mystiskt bok det liv i skogen som är okänt för många av oss. Skogspromenader blir garanterat en annan upplevelse efter att ha läst några kapitel i boken.

tradens hemliga liv PW

Med avstamp i sin långa erfarenhet som skogsvaktare och de senaste vetenskapliga rönen beskriver Peter Wohlleben vad som faktiskt händer när träd kommunicerar med varandra. Och hur de ingår i ett system som tycks vara ändamålsenligt och uppbyggt på ett logiskt sätt. 

Träden tar hand om varandras avkommor och sina äldre, de hjälper grannar och tycks ha både känslor och minnen. För att inte tala om den gåtfulla vattentransporten. Hur kommer vattnet från marken egentligen upp till löven? Peter Wohlleben menar att många av frågorna ter sig så banala att de akademiska förklaringar som erbjuds är för enkla. 

Boken kan läsas från pärm till pärm, men att hoppa mellan olika delar är heller inget hinder. Helt säkert väntar en rikare upplevelse av naturen efter att ha läst några kapitel. 

BOK: Trädens hemliga liv av Peter Wohlleben ges ut av Nordstedts förlag.