Träning stärker hjärnan

Välkänt är att hjärta, muskler och leder mår bra av rörelse. Däremot är det lätt att glömma att hjärnan styr hela kroppspaketet och därmed all rörelse, menar Tomas Deierborg, forskare inom neuroinflammation.

Publicerad 8 mars 2019 . Av Rebecca Haridi
Tomas Deierborg traning hjarna

Värt att nämna ur ett evolutionärt perspektiv är att hela kroppen utvecklats samtidigt och vår hjärna har utvecklats samtidigt som vi har haft behov av att röra på oss för att söka föda och överleva.

– Vi är alltså inte gjorda för att sitta i soffan utan träning hjälper inte bara ditt hjärta och rörelseapparaten utan även hjärnan, säger Tomas Deierborg.

Vid träning händer följande i hjärnan

I hjärnan och i resten av kroppen bildas flera olika tillväxtfaktorer (gödningsmedel/ämnen) som hjärnans celler behöver. Blodcirkulationen ökar, vilket är bra för hjärnans blodkärl som är intimt kopplade till hjärncellerna så att de kan fungera.

När du tränar blir både den gråa substansen kraftigare (där våra nervceller är koncentrerade) men även hjärnans vita substans (bansystemet) som behövs för att hjärnans olika delar skall kunna prata med varandra.

Det bildas till och med fler hjärnceller på vissa ställer i hjärnan vid träning. Sammantaget så gör detta att allt från minne till beslutsfattande förmåga påverkas positivt av att vi rör på oss.

Ge exempel på tre funktioner som påverkas och hur?

1) Inlärning/minnesinlagring.
2) Att kunna plocka fram minnen.
3) Exekutiv förmåga, dvs. att kunna ta beslut och vara mindre velig.

Vilken slags aktivitet påverkar mest?

–  Oj detta är en svår fråga. Det beror på hur vi definierar påverkar. Högintensiv träning kan kortsiktigt göra att man blir så trött att de tre funktioner som jag nämner ovan blir sämre direkt efter tärningen, men bättre på lång sikt. Det bildas mer tillväxtfaktorer vid högintensiv träning. Vi vet inte exakt hur bra högintensiv träning är i längden, men mycket tyder på att den är nyttig för hjärnan.

– Att gå en promenad i lite högre tempo vet vi kan har god effekt både kortsiktigt och långsiktigt och kan därför rekommenderas. Hippokrates i antikens Grekland som anses vara läkekonstens fader skall ha sagt att "en promenad är människans bästa medicin”, säger Tomas Deierborg. 

Träning kan förebygga demens

En av de vanligaste demensformerna är kärldemens eller vaskulärdemens/småkärlssjuka som det även kallas.

– Det är inte svårt att förstå att träning därför är bra för att förebygga denna form av demens. Kärldemens förekommer ofta tillsammans med Alzheimer’s sjukdom. Det finns även många studier som visar att träning är bra för att förebygga Parkinson’s sjukdom, och olika former av fysisk träning kan ha god effekt på de som redan fått sin sjukdom, säger han. 

Blir vi "smarta" av att träna?

– Mycket tyder på det! Det gäller både barn som rör sig mycket och får bättre skolresultat i både matte och språk och även vuxna och äldre som får en förstärkt tankeförmåga.

Gäller sambandet alla åldersspann, dvs. att träning positivt påverkar våra kognitiva funktioner?

– Visst gäller det alla! Det är aldrig försent att börja röra sig mer. Det finns studier som visar att just den totala mängden rörelse är viktig för en frisk hjärna. Det handlar inte bara om att gå på gymmet utan man kan bränna många kalorier även vid t.ex. trädgårdsarbete.
Hälsa Hjärnhälsa Kondition

Kommentarer

Inga kommentarer.

comments powered by Disqus