Utmana dina rädslor

Väldigt ofta lägger vi ner tid på obefogade rädslor, ett riktigt slöseri med energi och tid. Vill man i stället leva ett liv präglat av större mod gäller det att utmana rädslorna.

Publicerad 26 september 2017 . Av Rebecca Haridi
Utmana dina radslor
Att utmana sina rädslor handlar om att göra sådant man är rädd för, i vissa fall det man är allra mest rädd för. Alltså gå emot själva känslan att faktiskt göra det som tar emot, trots att det tar emot.

Välja ut något du vill eller skulle behöva göra. Bestäm dig för när du ska göra det. Tala om varför du ska göra det för en vän. Upprätta ett kontrakt med dig själv. Förbered dig och genomför det. Vilket självklart kan låta enklare än vad det är beroende på vad det är. 

Rädsla är en naturlig reaktion på något som vi upplever som en fara. Vilket kan ta sig uttryck på olika sätt som flyktreaktioner eller aggressioner. När något upplevs som hotfullt börjar adrenalin och glukos att pumpas ut i blodet. Kroppen reagerar på detta ställer in sig på just att bekämpa eller fly bort från faran.

Precis som smärta innebär ett fysiskt obehag innebär rädsla ett psykologiskt obehag. Beroende på hur stor rädslan är kan den ge sig tillkänna som oro eller olustkänslor. 

Visualisera rädslorna

Genom att visualisera rädslor går det att medvetet styra dom till en positiv utgång. Det handlar om att forma mentala bilder av situationen och styra utgången i tanken till något positivt. Lite som en slags omprogrammering av tanken skulle man kunna säga. Och ett sätt att ta större kontroll över situationen. 

Källa: Sund och Fuck Your Fears (bok)
Utmana dina rädslor

Kommentarer

Inga kommentarer.

comments powered by Disqus